آزادی 2 زندانی غیرعمد اصفهانی با شرایط خاص

آزادی 2 زندانی غیرعمد اصفهانی با شرایط خاص
خرداد 20, 1403
10 بازدید

امروز مورخه 19 خرداد ماه، بدنبال بازدید اسداله گرجی‌زاده، مدیر نمایندگی ستاد دیه اصفهان و محمدعلی مرادی رئیس شوراهای حل اختلاف استان از زندان محکومیت‌های مالی اصفهان و دیدار چهره به چهره با جمعی از بدهکاران مالی زمینه آزادی 2 زندانی با ارقام سنگین بدهی که مدت بالایی در حبس بودند فراهم شد.

امروز مورخه 19 خرداد ماه، بدنبال بازدید اسداله گرجی‌زاده، مدیر نمایندگی ستاد دیه اصفهان و محمدعلی مرادی رئیس شوراهای حل اختلاف استان از زندان محکومیت‌های مالی اصفهان و دیدار چهره به چهره با جمعی از بدهکاران مالی زمینه آزادی 2 زندانی با ارقام سنگین بدهی که مدت بالایی در حبس بودند فراهم شد.